KALMISTUTEENUSED

↓ TEENUSED » KALMISTUTEENUSED

Matuse vormistamine

 1. Arsti või kohtumeditsiinieksperdi poolt väljastatud tõendi ja surnu isikut tõendava dokumendi (passi) alusel tuleb vormistada surmatunnistus.

 2. Pöörduda kalmistu kontorisse matuse päeva ja kellaaja määramiseks. Kaasas peab olema surmatunnistuse originaal.

 3. Hauaplatsi mitte omavatele klientidele eraldatakse hauaplats kalmistule.

 4. Matuste korraldamiseks on Metsakalmistul kabel.

 5. Matuserituaaliga seonduvaid teenuseid ja matusetarbeid saab tellida kalmistu kontorist.

 

Teenuste ja hauakivide ning plaatide  eest on võimalik tasuda arve alusel pangaülekandega 

 

Haapsalu kalmistute kodukord

 1. Kalmistu külastajana arvesta teiste kalmistu külastajatega ja pea korda, puhtust ning vaikust.

 2. Oma tegevusega ära kahjusta kalmistu väravaid, piirdeid, veevõtukohtasid, kalme, hauatähiseid ja –rajatisi.

 3. Ole loodussõbralik ja hoia kalmistul asuvaid puid, põõsaid ja lilli.

 4. Ära too kalmistule olmeprügi. Praht pane selleks ettenähtud kohta. Jälgi kirjeid jäätmete konteineritel.

 5. Kalmistul ära tee lõkketuld.

 6. Mootorsõidukiga kalmistu territooriumile sissesõit ilma valdaja loata keelatud. Kui külastad kalmistut mootorsõidukiga siis pargi see selleks ettenähtud parkimisplatsile. Kui on vajadus kalmistu territooriumile mootorsõidukiga siseneda, siis küsi kalmistu kontorist sissesõiduluba.

 7. Hoia hauaplats korras ja hoolda seda pidevalt.

 8. Kalmistut külastades jäta enda lemmikloomad koju.